Prikksyke
(Bitter pit)

2-3 mm store mørke flekker på stilksiden av frukten er en klar indikasjon på prikksyke.

Her på eplesorten 'Aroma'

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor