Filtrust
Cronartium ribicola

Gule til oransje pletter på baksiden av solbærblad avslører angrep av filtrust

Ved kraftige angrep ses et tykkere filtlag mot slutten av sommeren

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor