Stenfrukt bakteriekreft
Pseudomonas syringae

Plommetre som utskiller harpiks for å stanse angrepet av bakteriekreft

Bakteriepletter på bladene til kirsebær

Død gren som følge av bakterieangrep

Symptomer på bakteriekreft kan hos moreller ses på frukten

Infiserte knopper av kirsebær har smittet nærvoksende blader som også fører til haglskuddsyke

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor