Pærebrann
Erwinia amylovora

Typisk angrep av bakteriesykdommen pærebrann på pærer

Årsskudd som ser ut som bispestaver er en typisk indikasjon

Angrep kan også finne sted på midten av et skudd og forme sår som kan ligne frugttrekreft.

Hagtorn er spesielt utsatt for pærebrann, og bør derfor ikke dyrkes nær eple- og pærehager i områder der pærebrann har fått fotfeste

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor