Pærerust/Einerrust
Gymnosporangium sabinae

På pærebladenes overside kommer det tydelig guloransje pletter på våren og forsommeren. Glinsende nektar for å tiltrekke seg insekter dannes. Her på pæresorten 'Klara Fris'

Senere på sommeren blir plettene mørkere og mer røde

Angrep av pærerust på pærefrukt

Senere på sommeren/høsten kommer skålruststadiet på undersiden av pærebladene. Herfra flyr sporene tilbake til einerbuskene

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor