Heksekostsopp
Taphrinales

Heksekost på vanlig bjørk

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor