Pæreskurv
Venturia pirina

Store sorte flekker og skjeve frukter er typiske tegn på angrep av pæreskurv. Her på sorten 'Klara Fris'

Olivengrønne flekker på bladenes overside er det første tegnet på angrep av pæreskurv.

Flekkene blir veldig tydelige på undersiden av bladene

Skudd med kraftig angrep av skurv bør fjernes ved beskjæring, da de er smittekilde følgende vår

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor