Sølvglans
Chondrostereum purpureum

Fremskredent angrep med kjukedannelse

Sølvglans danner frukter eller kjuker når treet/busken er død eller døende

Sølvglans kjuker