Misteltein
Viscum album

Mistelteinspire på epletre

Bærene med frø spres av fugler, men spredning i Norge går svært sakte

Foto ©  Guren Efferus