Flere bilder av Blåbær
Blåbær

Blåbær - Vaccinium myrtillus

Navn Blåbær
Samisk navn Sarri, Sarrit
Latinsk navn Vaccinium myrtillus
Familie Lyngfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS16
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø - 50 stk
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Busk som blir opptil 60 cm høy og 30 cm vid, med søt-syrlige bær på 12 mm. Bladene kan det lages te av. Liker sol og ph lav jord. Viltvoksende i både bar- og løvskog og kan danne massevegetasjon på næringsfattig jord. Helt tørr eller våt jord er ikke egnet for blåbær. Er vanlig i hele landet.

Urtekildens Planteleksikon om Blåbær

Formering av blåbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø:

Deling: Deling av rotskudd på våren eller tidlig på høsten.

Avleggere: Enkle avleggere. Tar 18 måneder.

Stiklinger: Hælstiklinger på 5-8 cm av semimoden vekst i august.
                  Hardvedstiklinger. Seint på høsten og vinteren. Frostfritt og dype potter.

Skadeinsekter og sykdommer på blåbær

Grønnstjertvinge - Callophrys rubi: Vanlig i Sør-Norge. I Nord-Norge er arten relativt sjelden. Larven lever på bærlyng-arter som blåbær, blokkebær, tyttebær og tranebær, men kan i tillegg leve på mange andre planter, for eksempel bjørnebær og bringebær (Rubus).

Rødbrun bladspinner - Phyllodesma ilicifolia: Temmelig vanlig på Østlandet og Sørlandet vest til Kristiansand og nord til Trysil. Larven lever hovedsakelig på blåbær.

Vårblåvinge - Celastrina argiolus: Vanlig i lavlandet til Trøndelag. Enkeltfunn fra Nordland og Finnmark. Larven lever på trollhegg, blåbær, blokkebær, røsslyng og andre planter.