Flere bilder av Svarthyll
Svarthyll

Svarthyll - Sambucus nigra

Navn Svarthyll
Latinsk navn Sambucus nigra
Familie Kaprifoliumfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS13 + KS26
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Blad, greiner og stamme er gifitig
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende tre som blir ca 6 meter høyt og vidt. Hyll er kanskje bedre egnet som en blomsteravling enn som en fruktavling. Tolerer endel skygge, men gir da dårligere avlinger. Bærer frukter etter 2 år, og fruktene modner i august/september. Blomstene kan det lages en avkjølende drikk av. Fruktene kan spises, da gjerne kokt sammen med andre frukter. Man kan også lage vin av frukten og den bør lagres i minst 2 år. Blomstene plukkes på solfylte dager når de er rike på pollen. Verken frukt eller blomst kan lagres over særlig lang tid. Kan fint trimmes for å beholde buskstørrelse, kan derfor også fungere fint som hekk. Blomstens dufter lokker insekter over lange avstander. Svarthyll finnes viltvoksende i Sør-Norge, men den sprer seg lite. Den er hovedsakelig beplantet langs kysten fra indre Oslofjord til Møre og er et vanlig tre å finne i gamle klosterhager.

Urtekildens Planteleksikon om Svarthyll

Konservering av svarthyll

Hylleblomst saft
Hyllebær saus
Hyllebær, tørket

Formering av svarthyll

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Kan lagres i mange år i kjøleskap.

Deling: Deling av rotskudd i dvaleperioden.

Stiklinger: Mykvedstiklinger eller semimodne stiklinger fra vår til midtsommer. Hælstiklinger på 7-10 cm av semimoden vekst i juli og august. Unngå lange spinkle skudd. Hardvedstiklinger på 15-20 cm med hæl på vinteren. Sett på frostfritt sted.

Svarthyll sorter

Bradet: Øst-europeisk sort med store frukter og store avlinger.
Cae Rhos Iligwy: Store grønne frukter med stikkelsesbæraktig smak.
Donau: Østeriksk sort som bærer svært store avlinger.
Godshill: Fra Isle of Wight, med store bær.
Haschberg: Østeriksk sort som bærer svært store avlinger.
Ina: Øst-europeisk sort med middels store frukter og svært store avlinger.
Sambu: Dansk sort med middels store frukter og store avlinger.
Samdal: Dansk sort med store frukter og svært store avlinger.
Samidan: Dansk sort med store frukter og svært store avlinger. Kompakt busk.
Sampo: Dansk sort med store frukter og svært store avlinger. God smak.
Samyl: Dansk sort med store frukter og svært store avlinger.
Urban Lace: Uvanlig sort med tynt løvverk.
Viridis: Middles store frukter som er lite utsatt for fugler på grunn av grønnfarge.

Skadeinsekter og sykdommer på svarthyll

Flekkvingefruktflue - Drosophila suzukii: Denne alvorlige skadegjøreren ble første gang fanget i feller på norsk friland i august 2016. Formerer seg på alle typer myk frukt, deriblant bringebær, bjørnebær, blåbær, jordbær, kirsebær, plommer og druer. Kirsebær og bringebær regnes som særlig attraktive. Skadeomfanget er størst i høstproduksjon av bær. Nibio antar at vinteroverlevelsen i Norge er svært dårlig, men kilder andre steder beskriver den som svært tilpasninsdyktig, også i kaldere strøk.

Grønn stinktege - Palomena prasina: Finnes i det sørlige Norge, til og med Øst-Agder. Den mangler på Vestlandet, men er funnet i ytre Møre og Romsdal. Både voksne og larver suger plantesaft, ødelegger umodne frø. Ofte finnes den på bringebærplanten, hvor den kan suge saft fra bærene som får en ekkel smak og en vond lukt. Kan opptre svært tallrikt på prydrabarbara der den ødelegger frø og svarthyll hvor den ødelegger bærene.

Hyllebladlus - Aphis sambuci: Hyllebladlus er en svartgrønn eller brunaktig art, 2-4 mm lang som har hyll (Sambucus) som primærvert og som lever på røttene eller på endre del av forskjellige urteaktige planter som sekundærvert. Hyllebladlus kan finnes i store kolonier på hyll vår og sommer, der de lager svært klistrete blader som kan resultere i sotdugg og nedsatt fotosyntese som hos andre bladlus. Hyll tar ikke stor skade av angrepene, og hyllebladlusene forsvinner relativt tidlig på sommeren.

Judasøre - Auricularia auricula-judae: Judasøre opptrer blant annet på bjørk, alm, lønn, bøk, storrobinia, valnøtt, og hyll. Den opptrer oftest på svarthyll (Over 90 % av tilfellene). Den er såpass agressiv at den kan opptre som en parasitt når den får mulighet til det. Sjelden i Norge.