Mykvedstiklinger

Mykvedstiklinger av busker og klatrere
Mykvedstikling av busk
Mykvedstikling
Mykvedstiklinger fra busker og klatrere taes på våren og tidlig på sommeren.

1. Lag en stikling med 2-3 bladpar. Kutt rett under et bladskudd.

2. Fjern den myke tuppen rett over et bladskudd, og fjern det nederste bladparet. At tuppen fjernes fremmer at planten ikke vokser defra men i basen slik at den lager en buskaktig vekst fra starten av. I tillegg så redistribueres vekshormoner til basen av stiklingen som sikrer bedre rotvekst. Kutt også store blader i 2 for å redusere vesketapet. Stammen på stiklingen bør være ca 4-5 cm.

3. Mykvedstiklinger må puttes varsomt ned i rotmedium, en priklipinne eller penn er fin å bruke for å lage hull og pakke jord rundt. Bladene skal være rett over jorden og ikke være i berøring med hverandre.

4. Vann godt plasser i veksttunnel, plasttelt eller liknende som danner et klima med høy luftfuktighet. Stiklingene bør stå noe skyggefullt.

Mykvedstiklinger av trær
Mykvedstiklinger taes normalt seint på våren fra de rasktvoksende tuppene av nye årsskudd. Denne type stiklinger danner ofte røtter svært raskt. De bør taes tidlig på morgenen og settes raskt i rotmedium siden de tørker ut raskt.

1. Skjær av et 5-8 cm langt, mykt skudd. Kutt i foreningen mellom årets og fjordårets vekst. Er skuddet lenger enn 8 cm fjernes tuppen av skuddet (Dette for å lede veksthormonene mot basen til stiklingen).

2. Sett i rothormonveske.

3. Sett i individuelle potter eller rottrenere med 1 del perlite, fin sand eller vermiculitt og 1 del torv. Alternativt kan man benytte rockwool som rotmedium. Vann mye.

4. Plasser i veksttunnel, plasttelt eller liknende som danner et klima med høy luftfuktighet.

5. Fjern døde eller syke blader med jevne mellomrom.

6. Røtter dannes normalt etter 6-10 uker og planten er normalt klar til å plantes ut etter 2-3 år.

For mer info om stiklinger se under planteformering.