Flere bilder av Tranebær
Tranebær

Tranebær / Stortranebær - Vaccinium oxycoccos

Navn Tranebær - Stortranebær
Samisk navn Giegajokŋa, Jeaggelottemuorji, Jeaggemuorji
Latinsk navn Vaccinium oxycoccos
Familie Lyngfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS16
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn busk
Ytelsesevne 1
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Eviggrønn krypende busk som blir 10 cm høy og 1 meter vid, som slår røtter etter som den vokser. Planten har små blader og kan fort bli overvokst av ugress i fruktbar jord. Vokser godt i syrlig jord, og bærene smaker også syrlig. De kan spises rå eller lages til juice. Bærene modnes på høsten og forblir modne på planten i lang tid. Inneholder benzosyre som er et naturlig preservat som gir bærene svært lang lagringstid. Kan tørkes til vinterbruk. Rik på C-vitamin. Bærene er noe mindre enn hos amerikanske tranebær, men anses av de fleste for å ha en bedre smak.

Urtekildens Planteleksikon om Tranebær

Formering av tranebær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø:

Deling: Deling av rotskudd på våren eller tidlig på høsten.

Avleggere: Enkle avleggere. Danner også selvlagde avleggere.

Stiklinger: Mykvedstiklinger av skudd på 15 cm i april. Sandholdig rotmedium, høy luftfuktighet. Hælstiklinger på 5-8 cm av semimoden vekst i august. Semimodne stiklinger.

Skadeinsekter og sykdommer på tranebær

Frøyas perlemorvinge - Boloria freija: Lokalt i lavlandet på Østlandet. Ellers utbredt i høyereliggende strøk på Østlandet, indre deler av Trøndelag, Nordland og Troms, samt i hele Finnmark. Larven lever på molte, tranebær og hvitlyng.

Grønnstjertvinge - Callophrys rubi: Vanlig i Sør-Norge. I Nord-Norge er arten relativt sjelden. Larven lever på bærlyng-arter som blåbær, blokkebær, tyttebær og tranebær, men kan i tillegg leve på mange andre planter, for eksempel bjørnebær og bringebær (Rubus).

Myrperlemorvinge - Boloria aquilonaris: Vanlig over hele landet. Larven lever på tranebær og hvitlyng.

Ringperlemorvinge - Boloria eunomia: Utbredt i hele landet. Larvene lever som plantespiser på tranebær. Stort sett å finne på myrer fra lavlandet opptil bjørkebeltet.