Flere bilder av Svartbringebær
Svartbringebær

Svartbringebær - Rubus occidentalis

Navn Svartbringebær
Latinsk navn Rubus occidentalis
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling x
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende busk fra Nord-Amerika som blir opptil 3 meter høy. Beveger seg naturlig og ganske raskt via jordstengler hvorfra toårige greiner vokser. Holder seg også frisk og langt mer produktiv hvis den får bevege seg på denne måten fremfor å dyrkes stillestående på ett sted. Svartringebær suger da ganske raskt opp endel næringsstoffer fra jorda som fører til at den blir langt mindre produktiv og til slutt dør av virussykdommer. Svartbringebær er spesielt utsatt for honningsopper. Det er ganske lett å kontrollere hvor du vil at svartbringebærplanten skal bevege seg, gjerne opp på lavtvoksende greiner, busker og stauder. Man holder da bærene oppe fra jorda og de dekkes bedre til for fugler. Sorter anbefales siden viltvoksende kan være av dårlig kvalitet. Svartbringebær modner svært tidlig, og kan nå høstingstopp allerede før St. Hans.

Konservering av bringebær

Bringebær eddik
Bringebær syltetøy

Formering av svartbringebær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Deling: Deling av rotskudd fra rotstengel. Svært enkel måte å formere bringebær på. Løft voksne planter i dvaleperioden og del rotstengel med minst ett rotskudd på hver del.

Avleggere: Tuppavleggere i juli. Begrav tuppen av en grein i et 10-15 cm dypt hull. Hold jorden fuktig. Danner røtter i løpet av noen uker.

Stiklinger: Mykved, grønnved- og semimoden stilkling fra vår til midtsommer. Stikling settes opp ned. Hardvedstikling på vinteren. Rotstiklinger på vinteren som for pawpaw. Bladstiklinger fra midt- til seinsommer hvis du trenger mange stiklinger. Ta en frisk grein på 30-45 cm uten uutsprungne skudd. Kutt stiklinger på 2.5 cm, ca 1 cm over og under et bladskudd. Sett i rotmedium med en del torv og 1 del sand. Sett frostfritt med høy luftfuktighet. Danner røtter etter 6-8 uker.

Svartbringebær sorter

Allen: Midt-sesong. Store søte bær som modner veldig unisont. ‘Bristol’ x ‘Cumberland’, 1957
Black Hawk: Midt-sesong. Små søte bær. Medium store avlinger. Lager ikke rotskudd utover kjernen av rotklumpen, og sprer seg derfor lite. ‘Quillan’ x ‘Black Pearl’, 1955
Black Knight: ‘Johnson Everbearing frøplante’, 1973
Bristol: Modner tidligst av sortene. Medium store bær som sitter i klynger som er lette å plukke. Store avlinger med god smak. ‘Watson Prolific’ x ‘Honeysweet’, 1934
Cumberland: Landsort fra Pennsylvania, 1890-tallet
Dundee:‘Smith1’ X ‘Palmer’, 1927
Earlysweet: (‘Haut’ X R. leucodermis) X naturlig pollinert, 1996
Ebonee: ‘Cumberland’ X naturlig pollinert, 1961
Explorer: Kryssning mellom landsorter fra New York og Arkansas, 2004
Hanover: Ukjent opphav, muligens fra Indiana
Haut: Medium store bær som modner over en lengre periode enn alle de andre sortene. Svært god smak og svært store avlinger. God motstandsdyktighet mot sykdommer.‘Manteo’ frøplante X ‘Bristol’ frøplante, 1987
Jewel: Midt-sesong, modner en uke etter 'Bristol', rundt St. Hans. Oprett vekst. Middels store avlinger med god smak. Svært vinterherdig og veldig god sykdomsresistens. (‘Bristol’ X ‘Dundee’) X ‘Dundee’, 1973
Huron: ‘Rachel’ X ‘Dundee’, 1965
John Robertson: Saftige bær med svært god kvalitet. Den mest hardføre sorten. Landsort nær Hot Springs, SD, 1934
Lowden: Sein-sesong. Svært store bær med svært god smak som egner seg godt til lagring. Vinterherdig.
Mac Black: Sein-sesong som modner to uker etter 'Bristol'. Mindre avlinger med god smak. Ukjent opphav.
Munger: ‘Schaefer’ X naturlig pollinert
New Logan: Sorten kan være tapt. Ukjente ville foreldre
Plum Farmer: Sorten kan være tapt. Store bær som modner raskt. Vinterherdig og tørkeresistent. Frøplante fra Ohio, 1892
Shuttleworth: Sorten kan være tapt. New York, 1933
Somo: Ukjente ville foreldre, 1956
White Chimera: ‘Munger’ frøplante, 1993

Purpurbringebær sorter (Rubus occidentalis x ideaus)

Brandywine: Sein-sesong som modner seinere enn mange vanlige bringebærsorter. Store beske bær som egner seg best til bearbeidede produkter. Store avlinger. Danner kun skudd fra kjernerotklumpen og sprer seg derfor lite.
Estate: Sein-sesongStore bær med god smak. Danner kun skudd fra kjernerotklumpen og sprer seg derfor lite. Mye torner.
Royalty: Sein-sesong. Søte bær med god smak. Ekstremt produktiv. Torner.