Rotstikling

Rotstikling av staude
Rotstiklinger er best å ta i plantens dvaleperiode tidlig på vinteren. En tommelfingerregele er at jo tynnere stiklingen er dess lenger bør den være. Svært tynne rotstiklinger bør dessuten plantes horisontalt. Rotstiklinger må beskyttes mot kulde og må ikke utsettes for kuldegrader. Ekstra tynne stiklinger bør ikke utsettes for temperaturer under 7°C.

1- Vask roten fri for jord og kutt den sterkste delen av rota så nær kronen som mulig. Ikke fjern mer enn 1/3 av røttene fra foreldreplanten.

2. Kutt hver seksjon i 5-13 cm lange biter (tynnest lengst). For å være sikker på at den er riktig vei kutt bunnen av stiklingen i skrå vinkel.

3. Lag hull til stiklingene i rotmediet, toppen av stiklingen skal være på linje med jordoverflaten.

4. Dryss ett 1 cm lag med fin sand på toppen og sett på et beskyttet sted. Sentvoksende planter danner lettere røtter med bunnvarme. Vann kun for å forhindre uttørking inntil rotdannelse er synlig på våren. Rotstiklinger produserer gjerne et sett med nye skudd før røttene dannes.

For mer info om stiklinger se under planteformering.

Rotstikling av busker, klatrere og trær
Noen busker, klatrere og trær kan formeres fra rotstiklinger. Korte deler av roten plantes på ny.