Flere bilder av Eple
Eple

Eple - Malus domestica

Navn Eple
Samisk navn Eahppel, Ebel, Eppel
Latinsk navn Malus domestica
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling X
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Frøet inneholder svært små mengder blåsyre (Muligens blader også). I små kvanta er blåsyre ufarlig, slik at et fåtall frø anses for å være ufarlig.
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF - SS
'Aroma' - A2 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Aroma' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Belle de Boskoop' - A2 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Belle de Boskoop' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Dunlow' - A2 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Dunlow' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Filippa' - A2 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Fosseple' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Gul Gravenstein' - A2 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Gullspir' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Haugeeple' - A2 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Haugeeple' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
Utsolgt
'Ingrid Marie' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Kaupanger' - A2 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Kaupanger' - M26 gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende tre som blir opptil 9 meter høyt. Epler er enkle å dyrke i en skoghage. Som oftest er epler podet på grunnstamme for å kontrollere størrelse på treet og for å gi de motstandsdyktighet mot skadeinsekter og sykdommer i røttene. Gressløk har en god effekt under epletrær der den via røttene forhindrer og heler epleskurv. En vanlig måte er å pode en rekke forskjellig sorter på en grunnstamme som gir et stort tre. Fordelen med det er at man sprer innhøstningsseosngen over en lang periode. Malus domestica er en hybrid mellom en rekke epleslag som har blitt valgt ut gjennom årtusener.

Grunnstammer:
Det finnes en rekke grunnstammer som er egnet for epledyrkning.
- A2 (Alnarp A2) blir som frøplanter stor i vekst. Svensk grunnstamme med lite rotskudd og svært god vinterherdighet.
- M25 og MM111 blir ca 6 meter høy og vid.
- MM104 blir ca 5-8 meter høy.
- MM106 som blir ca 4 meter høy og vid.
- 'Northern Spy' som blir 3.5-5 meter høy og vid.
- M9, M26 og Budagovski 9 som blir ca 2-3 meter høy og vid.
- M27 trær som blir 1-2 meter høye og vide

MM111 og MM106 tolerer tung leirholdig jord godt. M26 har grunne røtter som ikke tåler konkurranse i særlig grad. Budagovski 9 er svært hardfør. Northern spy er motstandsdyktig mot bladlus. MM104 tåler tørke.

Sorter: Seinmodne sorter er mest avhengig av solrike plasser, mens kokeepler er minst kresne på sol. De fleste sorter er ikke selvfertile slik at minst 2 sorter som blomstrer rundt samme tid er nødvendig. Det er derfor vanlig å dele epler inn i blomstergrupper for å gjøre dette lett og oversiktelig. Spesielt i fuktige områder er eple sårbare for en rekke sykdommer slik at kultivarer med motstandsdyktighet mot sykdom blir ekstra viktig. Epler er også avhengig av store mengder næring slik at de bør samplantes med nitrogenbindere og kaliumrike planter som valurt. Flaggermuskasser er spesielt nyttig siden de spiser mye rognebærmøll og andre skadeinsekter.

Det finnes tusenvis av sorter slik at det kan være nyttig å eliminerer ut fra hva man egentlig trenger:
- Når ønsker du å høste inn
- Kompatible blomstringstider
- Motstandsdyktighet mot sykdommer
- Lokale kultivarer som er velegnet der du bor

Konservering av eple

Eple, tørket

Formering av eple

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Poding: Pisk og tunge
             Flisspiring. Grunnstamme plantes ut på vinteren og flisspires nært jordoverflaten.

Eple sorter

Eplenøkkelen fra København universitet er en fantastisk ressurs for eplesorter for nordiske forhold, selvom norske sorter er underrepresentert.