Soppshop

.
6 mm borr til plugg
Antall
Voks til forsegling av plugg
Antall
Almeknippesopp mycel til jorddekke
Leveres vår 2018
Alm, bøk og eik
Antall
Bjørkeøsterssopp mycel på plugg
Leveres vår 2018
Gran og furu
Antall
Utsolgt
Blågrå østerssopp mycel på plugg
Leveres vår 2018
Ask, or, bøk, lønn og eik
Antall
Utsolgt
Blågrå østerssopp mycel til jorddekke
Leveres vår 2018
Ask, or, bøk, lønn og eik
Antall
Utsolgt
Hassel innpodet med 'Burgund-trøffel'
Antall
Koralkjuke mycel på plugg
Leveres vår 2018
Eik
Antall
Mykorrhiza inokulant for busker og trær

85 gram

Antall
Piggsvinsopp mycel på plugg
Leveres vår 2018
Alm, lønn og eik
Antall
Pluggsett - Gummihammer, borr, voks og pensel til voks
Leveres vår 2018
Selges i butikk
Shiitake 'var Efferus' mycel på plugg
Leveres vår 2018
Eik, ask, bøk, or, pil og bjørk
Antall
Shiitake 'var Cascade' mycel på plugg
Leveres vår 2018
Eik, ask, bøk, or, pil og bjørk
Antall
Silkekjuke mycel på plugg
Leveres vår 2018
Løv- og bartrær
Antall
Sommereik innpodet med 'Burgund-trøffel'
Antall
Stor parasollsopp mycel til jorddekke
Leveres vår 2018
Bartrær og eik
Antall
'Dyrking av storhassel i Norge'

Utdrag fra boka
Antall

Fremgangsmåte for å dyrke sopp på tømmer (med plugg) og sopp i jorddekke (ev på kaffegrut eller andre materialer) finnes i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'