Soppshop

.
6 mm borr til plugg
Antall
Voks til forsegling av plugg
Antall
Almeknippesopp mycel til jorddekke
Leveres vår 2018
Antall
Bjørkeøsterssopp mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Blågrå østerssopp mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Blågrå østerssopp mycel til jorddekke
Leveres vår 2018
Antall
Hassel innpodet med 'Burgund-trøffel'
Antall
Koralkjuke mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Lakkjuke mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Piggsvinsopp mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Shiitake 'var Efferus' mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Shiitake 'var Cascade' mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Silkekjuke mycel på plugg
Leveres vår 2018
Antall
Stor parasollsopp mycel til jorddekke
Leveres vår 2018
Antall
Vintersopp mycel på plugg
Antall
'Dyrking av storhassel i Norge'

Utdrag fra boka
Antall

Fremgangsmåte for å dyrke sopp på tømmer (med plugg) og sopp i jorddekke (ev på kaffegrut eller andre materialer) finnes i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'