Bilder fra en skoghage

Sibirertebusk med et jorddekke av brennesle

Humle klatrer opp i italiensk or

Grønnkattebusk opp styvet sølvlind

Foto ©  Guren Efferus og Joanna Brown