Bladlus
Aphidoidea

Hasselbladlus - Myzocallis coryl

Hyllebladlus - Aphis sambuci

Eplegressbladlus - Rhopalosiphum insertum

Grønn eplebladlus - Aphis pomi

Rød eplebladlus - Dysaphis plantaginea

Solbærbladlus - Hyperomyzus lactucae

Bladlus suger plantesaft og lever et stillesittende liv på vertsplanten.

Bladlus som leverer sitt bidrag av "honningdugg"

Honningdugg gir grobunn for sotdugg forårsaket av forskjellige saprofyttiske konidiesopper som spiser honningduggen. Disse skader ikke plantevevet, men kan hemme fotosyntesen.

Bladluskoloniene tiltrekker seg mange predatorer som blant annet marihøner, snylteveps, blomsterfluelarver og gulløyelarver. Alene har de lite å stille opp mot slike fiender

Både marihøner og særlig marihønelarver spiser mye bladlus

Larven av flere blomsterfluer er et rovdyr og spidder og suger opptil 100 bladlus i døgnet.

Gulløyer lever av pollen og nektar, mens larvene til flere arter kalles "bladlus løver". Grådige rovlarver som konsumerer store mengder bladlus og andre små insekter

Gulløye larve

Maur beskytter ofte bladluskoloniene i bytte mot honningdugg. Sukkervann eller honningfeller kan lokke de bort og åpne for bladluspredatorene

Bladlus er ofte det første skadedyret en fersk plantedyrker støter på, og det kan være fortvilende å se en bladluskoloni kjøre over avlingen. Generalist predatorene, særlig de med lang generasjonstid, kommer ofte noe seint i sesongen. Har man habitater for mat og vinteroverlevelse for disse så stiller de imidlertid opp tidligere. Jorddekker med organisk materiale, og generellt litt uryddige overvokste steder i hagen er gull for disse. Det gir både mat og vinterhusly. Er predatorkjedene til stede trenger man sjelden løfte en finger for å hamle opp med bladlus.

Jorddekke av halm i felt med elefanthvitløk. Godt vinterhabitat for mange rovinsekter

Foto ©  Guren Efferus og Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor