Skoghage plantepakker

Nitrofiks plantepakke

Leveres vår 2018. Nitrogenfikserende planter lever i symbiose med en bakterie som fikserer atmosfærisk nitrogen.

5 stk Amerikansk sølvbusk
10 stk Japansk sølvbusk
3 stk Pors
10 stk Storrobinia
10 stk Sølvbøffelbær
1 stk Tindved - 'Friesdorfer Orange'
40 planter Nitrofiks pakke
Antall