Jordsmonn

= Foretrekker veldrenert jord
= Foretrekker noe fuktig jord
= Foretrekker våt jord