Eplegressbladlus
Rhopalosiphum insertum

Man trenger lupe for å betrakte eplegressbladlus

Bladlusene har her blitt større. De mørkegrønne langsgående bånd er et kjennetegn for denne bladlusa. Foto tatt rett før blomstring. Snart fødes de vingede bladlus som søker over på gress

Eplegressbladlus på pære

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor