Jorddekkende egenskap

En rangering for stauder og andre lave planter. Rangeringen er ment å gi en indikasjon på hvor tett planten dekker jorda og hvor bra den holder ugress borte.

x = uegnet som jorddekker
1 = noe bra jorddekker - trenger trolig endel luking på vår og sommer
2 = bra jorddekker - kan trenge noe stedvis luking, særlig på våren
3 = svært god jorddekker - holder ugress borte