Humle- og bieplanter

En miks av vår- sommer- og høstblomstrende vekster som er gode kilder til pollen og nektar for humler og bier er gunstig for å skape en stor populasjon. Særlig viktige er vekstene på seinvinteren og tidlig vår. Mindre kjent er det fordelaktige med vedboende soppers gunst for bienes immunforsvar som kan motvirke biedød. Det er veldig fordelaktig å immitere (evt. la naturen gå sin gang) eldre skog med grobunn for blant annet rødrandkjuke og kreftkjuke. Mer info om dette kommer seinere under sopp.

Listen nedenfor omfatter planter som er spesielt rike på pollen og/eller nektar

Seinvinter / Tidlig vår

Mahonia aquifolium - Mahonia
Mahonia nervosa - Oregon drue
Prunus cerasifera - Kirsebærplomme
Pulmonaria officinalis - Lungeurt
Ulex europaeus - Gulltorn

Vår

Borago officinalis - Agurkurt
Calendula officinalis - Ringblomst
Chaenomeles cathayensis - Kinesisk ildkvede
Chaenomeles speciosa - Storildkvede
Cytisus scoparius - Gyvel
Elaeagnus umbellata - Japansk sølvbusk
Glechoma hederacea - Korsknapp
Hippophae rhamnoides - Tindved
Lamium album - Døvnesle
Mahonia aquifolium - Mahonia
Mahonia nervosa - Oregon drue
Mespilus germanica - Matmispel
Polygonatum multiflorum - Storkonvall
Polygonatum odoratum - Kantkonvall
Prunus avium - Morell
Pulmonaria officinalis - Lungeurt
Ribes nigrum - Solbær
Rubus idaeus - Bringebær
Sorbus aucuparia - Rogn
Symphytum officinale - Valurt
Taraxacum officinale - Løvetann
Ulex europaeus - Gulltorn
Wisteria sinensis - Blåregn

Sommer

Achillea millefolium - Ryllik
Arctium lappa - Storborre
Asparagus officinalis - Asparges
Borago officinalis - Agurkurt
Calendula officinalis - Ringblomst
Calluna vulgaris - Røsslyng
Genista tinctoria - Fargeginst
Hypericum perforatum - Prikkperikum
Lamium album - Døvnesle
Lavandula angustifolia - Lavendel
Lotus corniculatus - Tiriltunge
Malva alcea - Rosekattost
Malva moschata - Moskuskattost
Malva sylvestris - Apotekerkattost
Monarda citriodora - Sitronetasjeblom
Monarda didyma - Etasjeblom (Hestemynte)
Parthenocissus quinquefolia - Klatrevillvin
Robinia pseudoacacia - Storrobinia
Rosa rugosa - Rynkerose
Rubus fruticosus - Bjørnebær
Rubus idaeus - Bringebær
Symphytum officinale - Valurt
Tanacetum parthenium - Matrem
Tanacetum vulgare - Reinfann
Taraxacum officinale - Løvetann
Thymus serpyllum - Kryptimian
Thymus vulgaris - Hagetimian
Trifolium pratense - Rødkløver
Trifolium repens - Hvitkløver
Ulex europaeus - Gulltorn
Wisteria sinensis - Blåregn

Høst

Arctium lappa - Storborre
Calendula officinalis - Ringblomst
Calluna vulgaris - Røsslyng
Cichorium intybus - Sikori
Epilobium angustifolium - Geitrams
Lamium album - Døvnesle
Lotus corniculatus - Tiriltunge
Monarda citriodora - Sitronetasjeblom
Monarda didyma - Etasjeblom (Hestemynte)
Origanum vulgare - Bergmynte (Vill oregano)
Satureja montana - Vintersar
Solidago virgaurea - Gullris
Tanacetum parthenium - Matrem
Tanacetum vulgare - Reinfann
Taraxacum officinale - Løvetann
Ulex europaeus - Gulltorn
Vaccinium vitis-idaea - Tyttebær

Seinhøst / Tidlig vinter

Lamium album - Døvnesle
Ulex europaeus - Gulltorn