Flere bilder av Rødkløver
Rødkløver

Rødkløver - Trifolium pratense

Navn Rødkløver
Samisk navn Ruksesluovvar
Latinsk navn Trifolium pratense
Familie Erteblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Syk rødkløver kan inneholder gifitge alkaloider
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS
Frø Ikke i salg

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Staude som blir ca 60 cm høy og 60 cm vid. Viden kjent og brukt for sin jordforbedrende kvaliteter i jorbruket. Det skyldes dens nitrogenfikserende kvaliteter. Den er svært kortlevd, 3-4 år. Unge skudd kan spises på våren, blomsten i te på sommeren. Bestøves hovedsaklig av humler. Viltvoksende i hele landet, men sparsommelig lengst nord.

Urtekildens Planteleksikon om Rødkløver

Formering av rødkløver

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Bløtlegg frø i kaldt vann i 24 timer før de såes.

Deling: Tuedeles på våren.

Avleggere: Jordløpende stengler.

Skadeinsekter og sykdommer på rødkløver

Engblåvinge - Polyommatus semiargus, Liten bloddråpesvermer - Zygaena viciae, Stor bloddråpesvermer - Zygaena lonicerae og Tiriltungeblåvinge - Polyommatus icarus: Larvene lever som plantespisere på rødkløver, engblåvinge sjeldnere på andre planter.