Flere bilder av Takrør
Takrør

Takrør - Phragmites australis

Navn Takrør
Samisk navn Beatnatrávra
Latinsk navn Phragmites australis, Phragmites communis
Familie Grasfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Staude som blir opptil 3.6 meter høy og 3 meter vid. Vokser på våte steder og er en utsøkt vannrenser. Stilkene er fine til håndarbeider. Røttene, unge skudd og frø kan kokes og spises. Røttene kan kokes og spises som poteter, unge skudd som bambus. Også svært god for å kontrollere erosjon. Krypende rotstokk. Vårt største gress som vokser ute i vannet langs bredden av sjøer og tjern, ikke til å ta feil av. Blir langt lavere og mere spredt i næringsfattig vann. Skal helst ha en halv til 1 og en halv meter vann for å like seg. Bladene kommer ofte ikke til syne før langt ut i Juni.

Urtekildens Planteleksikon om Takrør

Formering av takrør

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Overflatesåes på et lyst sted. Minimumstemperatur for spiring ligger på 10°c. Spirer normalt raskt.

Deling: Tuedeles på våren. Deling av enkeltskudd.

Skadeinsekter på takrør

Bladlus - Aphidoidea : Både røtter, stengler, blader, blomster og frukter og bær kan angripes af forskjellige arter. De første symptomene på angrep av bladlus ses ofte som et klistrete og skinnende belegg på bladoversiden, kalt "honningdugg". Dette er bladlusenes sukkerholdige ekskrementer. Samtidig indikerer det at lusene finnes høyere oppe i treet. Sotdugg kan oppstå, som er et sotaktig belegg på bladene forårsaket av forskjellige saprofyttiske konidiesopper som spiser honningduggen. Disse skader ikke plantevevet, men kan hemme fotosyntesen. Bladlusskader ses ofte som krøllede, abnorme skudd, som utvikles som et resultat av direkte suging. Bladlus plasserer seg der er størst konsentrasjon av næring (sukker og aminosyrer), i knopper og på spissen av planteskudd.

Bladlus har mange naturlige fiender, men disse forhindres ofte fra å komme til bladlusene da lusene svært ofte drives eller gjetes av maur. Maurfeller åpner for rovinsekter. Jordekkeplanter som fordriver maur eller bladlus forebygger. Mange naturlige bladlussprayer er effektive, eksempelvis laget av bastard indigo.

Takrørdreper - Phragmataecia castaneae:Ikke påvist i Norge, men finnes rundt de store sjøene i Mellom-Sverige. Arten lever i takrørsumper. Larvene utvikler seg inne i stråene til takrør