Deling av tuer

Deling av 1 plante til flere selvstendige planter. Denne metoden utnytter endel stauders hang til å produsere en tue av tett sammenvokste skudd. De har en klumpform som kan splittes eller deles opp til flere skudd med selvstendige røtter. Dette er raskt og enkelt, men gir bare noen få nye planter. Må ofte gjøres på våren når planten mangler løvverk som trenger vann. Dette er også en periode røttene lett etablerer seg. Det er best å bruke en nensom hånd som river delene fra hverandre men man kan også bruke spade hvis delene er fysisk sammenvokste. Denne metoden fungerer ikke for stauder med pålerøtter. Noen få busker har klumformende røtter og kan deles som stauder. En enkel instruksjonsvideo for deling av stauder finner du her

For mer info om deling se under planteformering.