Russisk morbær - Morus alba tatarica

Navn Russisk morbær
Latinsk navn Morus alba tatarica
Familie Morbærfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Den mest hardføre av morbærtrærne som blir opptil 6 meter høy. Fin som vindbryter. De søte fruktene er spiselige og det er også bladene når de kokes, se hvitmorbær. Vokser 4 meter på 10 år. Unge frøplanter kan være utsatt for snegleangrep.

Formering av russisk morbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer normalt første vår, men kan bruke 12 måneder.

Stiklinger: Standard hardvedstiklinger eller tykke greiner av 2-4 års gammel vekst som settes som utendørs hardvedstiklinger. Hælstiklinger på 7-10 cm av semimoden vekst i juli og august. Kan plantes ut følgende vår.

Poding: Flisspiring av podekvister fra fruktbærende sorter på 2 år gammle grunnstammer fra frø.

Beskjæring av russisk morbær

Russisk morbær kommer seint i vekst slik at vårfrostskader er sjeldent et problem. Den må kun beskjæres fra tidlig på vinteren til midtvinter, når den er i full dvale og uten fare for å blø. Eldre trær kan blø likevel, så beskjær kun når nødvendig for å fjerne sykt, ødelagt og dødt plantemateriale. Unge trær kan stakes opp med en klar stamme på 1.5 meter. Uønskede sidegreiner bør halveres i sitt første leveår, og fjernes det andre. Det tar normalt 3 eller 4 år før slik beskjæring er nødvendig. Den kan videre trenes som en standard sentral leder til full størrelse der konkurrerende sideskudd fjernes, men mer praktisk bør den trenes omtrent som en eplebusk: toppskuddet beskjæres ned til det øverste av 3 til 4 sterke sideskudd fra hovedstammen (i 130-170 cm høyde) som har god avstand fra hverandre og som har noenlunde lik kraft. Horisontale sideskudd beskjæres utenfor et oppovervendt skudd, mens horisontale skudd beskjæres til et utovervendt skudd. Denne beskjæringen foretas normalt når treet er 5 år gammelt. Svake og korte sideskudd på hovedstammen beskjæres ikke, men kan bli for å bygge opp stammens styrke

Den trenes videre følgende vår med 8-10 hovedgreiner ut fra disse sidegreinene som har skudd nært inntil hovedstammen. Disse hovedgreinene beskjæres til halv lengde på våren, mens skudd som ikke skal bli en del av rammeverket beskjæres tilbake slik at de har 4-5 knopper. Skudd som er malplassert beskjæres helt ned. Etter det kan kronen utvikle seg selv på egen hånd. Selv om treet begynner å lene seg til en side så bør det ikke beskjæres.