Flis spiring

Denne teknikken gjøres i juli og august

1- Kutt av spire av det du ønsker. Dette er ett friskt voksende skudd som kan tørke ut svært fort. Fjern alt bladverk og la bare en liten stilk sitte igjen. Hvis du ikke skal pode med engang må spiren lagres kaldt og fuktig.

2- Kutt "flis" av grunnstammen. Grunnstammen er ideelt 60-90 cm høy. Greiner under 30 cm fjernes. Fliskuttet gjøres omtrent 15 cm over bakken. Lag et 5mm dypt kutt (1). Deretter lager du et nytt skrånende kutt som starter 2.5-5 cm over det første kuttet. Kutt nedover til du møter det første kuttet. Fjern flisa (2).

3- Kutt en identisk flis av spiregreina der diameteren ideelt er den samme som på grunnstammen hvor flisa er skjært ut. Velg et lite friskt skudd under bladstilken og lag et kort kutt lit over 1 cm under den og et skrånende kutt litt over 1 cm over den (3). Hold flisa i bladstilken og unngå å berøre treverket.

4- Plasser spireflisa (4) inn i kuttet på grunnstammen og fest med podeteip (5). Spiren vil oftest ligge i dvale til neste år, men kan begynne å spire på høsten. 5- Kutt av grunnstammen rett over den nye spira vinteren etter at den har begynt å spire.

For mer info om poding se under planteformering.