Flere bilder av Edelkastanje
Edelkastanje

Edelkastanje - Castanea sativa

Navn Edelkastanje
Latinsk navn Castanea sativa
Familie Bøkefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling X
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende tre fra Nord-Amerika som blir opptil 20 meter høyt og 15 meter vidt. Bærer spiselige nøtter etter 3-4 år. Kan spises rå, men har en langt bedre smak kokt eller ristet. Kan males til velsmakende mel. Et økende antall sorter er i stand til å gi svært store avlinger med svært store nøtter. 10 år gamle trær kan gi årlige avlinger på 25-50 kg. Det finnes dessverre ingen dverggrunnstamme for edelkastanjetrær enda, men trærne kan fint beskjæres hvert 10 år (2 år uten avling må da påberegnes).

2 forskjellige sorter er nødvendig, hvorav 1 må være god som bestøver. Bestøves i stor grad av bier og fluer, og det har derfor stor betydning at det er lunt og tørt under blomstringen, gjerne i tiden etter St. Hans. Dette er også et gunstig tidspunkt i bisamfunnets utvikling, og honning laget på kastanjeblomster blir svært mørk og selges på kontinentet som et spesialprodukt.

De fleste sorter må podes på grunnstammer fra frø, men noen få kan formeres fra mykvedstiklinger. Edelkastanje klarer seg i kyst- og fjordstrøk fra Oslo til Møre, men er lite hardført som ungt. Må ikke forveksles med Hestekastanje som er vanlig beplantet i Norge.

Edelkastanje foretrekker sur jord, og må ikke kalkes. Den får da problemer med å ta opp mangan, som kan ses ved at den får små gulspettede blader.

Kastanjenøttene faller av treet når de modner i oktober, helt eller delvis frigjort fra sin piggete kapsler. Nøttene trenger ikke å tørkes, og oppbevares i lukket emballasje i kjøl. Etter en måned i kjøleskap er de også lettere å pille etter at de ristes. Lagres de helt til våren har de lett for å begynne å spire og mister da sin matverdi.

Urtekildens Planteleksikon om edelkastanje

Konservering av edelkastanje

Kastanje syltetøy

Formering av edelkastanje

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Stiklinger: Mykvedstiklinger. Gjelder et fåtall kultivarer.

Poding: Flisspiring nær jordoverflaten. Fra midtsommer til seinsommer,
              Pisk og tunge seint på vinteren.

Edelkastanje sorter

Belle Epine: Svært god bestøver som produserer veldig mye pollen. Nøtter av svært god kvalitet som modner seint.
Bouche de Betizac: (Castanea sativa x crenata). Store nøtter med god smak. Lett å fjerne skall.(Fransk).
Bournette: (Castanea sativa x crenata). Delvis god bestøver. Modner midtsesong/ seinsesong. Store nøtter.
Maraval: Delvis god bestøver. Modner midtsesong/ seinsesong. Medium store nøtter.
Maridonne: (Castanea sativa x crenata). Modner seinsesong. Store nøtter med svært god smak.
Marigoule: (Castanea sativa x crenata). Mindre god som bestøver. Delvis selvfertil. Modner svært tidlig - anbefales derfor for norske forhold. Store avlinger med store nøtter. Gode bestøvere til 'Marigoule' er 'Belle Épine' og 'Précoce des Vans'.
Marlhac: (Castanea sativa x crenata). Modner midtsesong/ seinsesong. Medium store nøtter.
Marron de Goujounac: God bestøver.
Marron de Lyon: Modner midtsesong/ seinsesong. Store avlinger med svært store nøtter.
Marsol: Delvis god bestøver. Modner midtsesong. Medium store nøtter.
Precoce des Vans: God bestøver og veldig god bieplante. Modner svært tidlig - anbefales derfor for norske forhold. Middels store nøtter, som smaker svært bra etter at de ristes.

Beskjæring av edelkastanje

Kastanjetrær utvikler en spredt trekrone. Edelkastanje beskjæres i dvaleperioden fra tidlig på vinteren til tidlig på våren. Edelkastanje trenes som en standard sentral leder som gradvis får en greinfri stamme på 2-3 meter. Den er avhengig av et balansert og jevnt fordelt greinsystem, siden et skjeivt rammeverk er svært utsatt for stormskader. Etablerte trær har lite behov for beskjæring. Fjern tilbakevendende skudd fra sortstrær på seinsommeren. Voksne trær kan miste større greiner slik at tynning i kronen kan bli nødvendig - dette bør gjøres av en proff.

Skadeinsekter og sykdommer på edelkastanje

Kastanjekreft - Cryphonectria parasitica: Canker utvikler seg på greiner av alle størrelser. Vanntilførsel stoppes og greinen dør utenfor angrepet område. Sykdommen finnes ikke i Norge. Edelkastanje og Chinquapin er noe mottagelig. Japansk kastanje er svært motstandsdyktig

Viklere - Tortricidae: Viklere er en artsrik gruppe. Felles for de er at de spinner bladene sammen. Skadeomfang varierer stort mellom artene. I Europa er viklere som legger larver inne i edelkastanjekjernen et utbredt problem. Ingen av disse artene eksisterer i Norge

Viklerlarverne har en del fiender og en hage med mange forskjellige planter og plantemiljøer vil fremme utviklingen og tilstedeværelsen av disse naturlige fiender, særlig viktig er artene av snyltevepser. Fugler, især meiser er vigtige! Om våren kan man se hvordan flere meisefugler vimser rundt i trærne på jakt etter larver.