Flere bilder av Plomme
Plomme

Plomme - Prunus domestica

Navn Plomme
Samisk navn Lupmu
Latinsk navn Prunus domestica
Familie Rosefamilien, steinfruktunderfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling X
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Tilhører en planteslekt hvor de fleste plantene produserer blåsyre (i bladverk og frø) og er lett gjenkjennelig ved bitter smak. I små mengder forbedrer blåsyre fordøyelsen, i store mengder er den dødelig. Kokepunkt for blåsyre er 25 grader celsius
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF-SS
'Mirabelle de Nancy' - St Julien A gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
Utsolgt
'Reine Claude d'Oullins' - St Julien A gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Rivers Early Prolific' - St Julien A gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall
'Victoria' - St Julien A gr.stamme
Leveres høst 2017
Antall

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre som blir opptil 12 meter høyt og 10 meter vidt. Bærer røde frukter på opptil 80 mm som er spiselige rå, men størrelsen varierer mye fra sort til sort. Dyrkes som epler på forskjellig type grunnstammer, og man kan dyrke mange forskjellige sorter på samme grunnstamme.

Grunnstammer:

Egnede grunnstammer for plommedyrkning:
- Myrobalan (6-7 meter, årlig avling: ca 65 kg, tåler basisk og våt jord)
- St Julien A ( 3.5-4.5 meter, årlig avling: 40-50 kg, tåler tørr jord)
- Pixy (2.7-3.5 meter, årlig avling: 15-30 kg)

Sorter: Plommer som modner seint trenger de beste og mest solrike plassene. Mange sorter er ikke selvfertile, slik at minst 2 sorter som blomstrer på samme tid er nødvendig. Det er derfor vanlig å dele plommer inn i blomstergrupper for å gjøre dette lett og oversiktelig. Plommer er også avhengig av store mengder næring slik at de bør samplantes med nitrogenbindere og kaliumrike planter som valurt. Flaggermuskasser er spesielt nyttig siden de spiser mye møll og andre skadeinsekter.

Det finnes svært mange sorter slik at det kan være nyttig å eliminerer ut fra hva man egentlig trenger:
- Når ønsker du å høste inn
- Kompatible blomstringstider
- Motstandsdyktighet mot sykdommer
- Lokale sorter som er velegnet der du bor

Konservering av plomme

Plomme syltetøy
Plomme, tørket

Formering av plomme

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Poding:Pisk og tunge eller flisspiring. Grunnstamme plantes ut på vinteren og flisspires nært jordoverflaten.

Plomme sorter

Avalon: Middels store frukter med svært god smak når tilstrekkelig modnet. Middels produktiv grunnet lite og dårlig pollen. Pollineres av ’Edda’, ’Mallard’ og ’Victoria’. (England)
Edda: Store frukter med god smak. Lite vinterherdig, best egnet på sør- og vestlandet. Pollineres av 'Opal', 'Victoria', 'Herman' og 'Oullins'. (Norge)
Excalibur: Store frukter med svært søt og god smak. Gode men ujevne avlinger. Pollineres av ’Jubileum’ og ’Victoria’. Lite behov for tynning. (England)
Herman: Selvfertil og godt pollen. Middels store frukter med ok kvalitet. Modner tidlig. Motstandsdyktig mot sykdommer.
Jubileum: Selvfertil eller delvis selvfertil. Svært store frukter med god kvalitet (Må ikke høstes for tidlig eller for seint da spisekvaliteten forringes). Svært store avlinger, men vesentlig mindre tynningsbehov enn hos 'Victoria'. Må tynnes for å unngå sykdom, slik at den er krevende å dyrke økologisk. God vinterherdighet. Pollineres av ’Excalibur’, ’Mallard’, ’Opal’ og ’Victoria’. (Sverige)
Mallard: Store frukter. Store avlinger ved god pollinering. Pollineres av ’Edda’, ’Opal’, ’Victoria’ og ’Herman’. Middels vinterherdig. Lite behov for tynning. (England)
Mirabelle de Nancy: Selvfertil. Store avlinger med små og steinfrie svært søte frukter. Blir kun 2,5 meter høy på St Julien A. (Frankrike)
Opal: Selvfertil eller delvis selvfertil. Middels store frukter med svært god smak. Motstandsdyktig mot sykdommer. Må tynnes. Hovedsort for konvensjonell dyrking i Norge. (Sverige)
Oullins: Selvfertil. Store frukter og store avlinger. God smak men frukten slipper ikke steinen. Tåler støt dårlig. Må tynnes. Motstandsdyktig mot sykdommer.
Reeves: Svært store frukter med ok smak. Store avlinger ved god pollinering. Blomstrer variert og bør samplantes med ’Althans’ i kombinasjon med ’Excalibur’, ’Opal’, ’Victoria’ eller ’Jubileum’. Lite behov for tynning. (Canada)
Reine Claude d'Oullins: Selvfertil. Store frukter med svært god smak. Var lenge den viktigste plommesorten i Norge, men nyere sorter som tåler transport bedre har overtatt. Lite utsatt for sykdommer. Har en tendens til å bære anenhvert år. (Frankrike)
Rivers Early Prolific: Små frukter, store avlinger som må tynnes. Fruktene modner tidlig, fra 15 august. Lite tre med hengende greiner. Enkel å vedlikeholde og mye brukt tidligere i Norge på grunn av den tidlige modninga. (England)
Souffriau: Store frukter med god smak. Middels store avlinger. Fin pollensort til seintblomstrende sorter som 'Reeves' og 'Valor'.
Valor: Svært store frukter med god smak. Kun egnet for dyrkning på steder uten tidlig frost på høsten. (Canada)
Victoria: Selvfertil. God smak når frukten er godt utviklet. Er mest aktuell som pollensort og kan ikke konkurrere i smak med nyere sorter. Svært store avlinger og ofte for store avlinger slik at det er behov for mye håndtynning. Er hovedsort i konvensjonell dyrking i Norge. God vinterherdighet. (England)