Gulløyer
Chrysopidae

Stankgulløye - Chrysopha perla

Gulløyer lever av pollen og nektar, mens larvene driver betydelig rov på bladlus og andre små insekter.

Vintergulløye - Chrysoperla carnea

Vintergulløye - Chrysoperla carnea

Gulløyelarve

Foto ©  Guren Efferus og Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor