Shiitake - Lentinula edodes

Navn Shiitake
Latinsk navn Lentinula edodes
Familie Marasmiaceae
Sporefarge Hvit
Type råte Hvitråtesopp

Generelt om shiitake og dens varieteter

Shiitake vokser på en rekke asiatiske trearter og trives godt på eik. Det finnes et ganske stort spenn av varieter, med ulikt potensiale og smak. Varietetene kan være ganske artsspesifike i forhold til hvilken treart de vil vokse på.

Hvordan dyrke shiitake?

Shiitake er blitt dyrket i tusenvis av år på tømmer i østen, og er fremdeles den medt populære soppen. I Norge kan den dyrkes på eik, or, bøk, bjørk, alm, pil og mye mer. Kan innokuleres på tømmer og stubber. Etter innokulering så begynner tømmeret å produsere sopp etter 6-12 måneder avhengig av størrelse, og i 3-6 år etter det, avhengig av størrelse og kompakthet på treverket. Noe vanskeligere å få til på stubber. Tømmeret som innokuleres må ikke ha bakkekontakt siden lokalt mikrobeliv kan bli for konkurrerende for shiitake myceliet. Tømmeret bør også dekkes til av strie eller tepper og deretter plasseres skyggefullt. Primordia dannes fra vår til tidlig høst når temperaturen svinger mellom 10 og 25 grader.

Shiitake har spesielle enzymer med potensiale til å bryte ned en rekke produkter og fjerne giftige metaller.