Shiitake
Lentinula edodes

Nyhogde tømmerstokker av eik på våren

Hull drilles og shiitake plugg gyte bankes inn

Hullene med plugg gyte må vokses igjen for å unngå at fugler og insekter spiser de opp

Stabling for å unngå konkurranse fra lokal jordbasert mikroflora

Pall i bunnen for å unngå konkurranse fra lokal jordbasert mikroflora

Etter bløtlegging kan tømmeret stables på høykant om ønskelig, stokkene er nå gjennominnokulert slik at faren for konkurrerede mikroflora er minsket, for flush over flere år anbefales likevel samme stabling som tidligere

Stokkene må stå skyggefullt. Ved mye fuktig vær og lav luftsirkulasjon kan mycelet bevege seg utenpå barken

Soppen dukker opp på høsten om den ikke "sjokkes" frem på et tidligere tidspunkt

Er stokken gjennominnokulert tåler den konkurranse bemerkelsesverdig godt, også under norske forhold

Overmoden shiitake

Shiitake er en skivesopp

Foto ©  Guren Efferus og Gloria Schoenholtz