Kontakt

---------------------------------------------
Mycelsenteret
Hogsnesbakken 39
3172 Vear

E-post: veksthus@efferus.no
Telefon: E-post må benyttes i sommerhalvåret
Org.nr.: 995950138
---------------------------------------------