Flere bilder av Hvitkløver
Hvitkløver

Hvitkløver - Trifolium repens

Navn Hvitkløver
Samisk navn Vilgesluovvar
Latinsk navn Trifolium repens
Familie Erteblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente så langt nord
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS
Frø Ikke i salg

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Staude som blir ca 10 cm høy og 1 m vid. Sprer seg via rotslående skudd. Den mest skyggetolerante av kløvertypene, men fungerer best som jorddekker i sol. Langt mer permanent en rødkløver. Tolererer noe fottrafikk. Nitrogenfikserende. Unge skudd kan spises på våren og blomsten kan brukes i te på sommeren.

Hvitkløver er svært rik på både pollen og nektar.

Urtekildens Planteleksikon om Hvitkløver

Formering av hvitkløver

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Bløtlegg frø i kaldt vann i 24 timer før de såes.

Deling: Tuedeles på våren.

Avleggere: Jordløpende stengler.

Skadeinsekter og sykdommer på hvitkløver

Liten bloddråpesvermer - Zygaena viciae: Utbredt men temmelig sjelden på Østlandet nord til Tyrifjorden i Buskerud. Larvene lever som plantespisere på gulflatbelg, tiriltunge, kløver (Trifolium) og vikke (Vicia) i opptil 3 sesonger.

Tiriltungeblåvinge - Polyommatus icarus: Larvene lever som plantespisere på hvitkløver.