Flere bilder av Rosenrot
Rosenrot

Rosenrot - Rhodiola rosea

Navn Rosenrot
Samisk navn Gálbberássi, Njálggaháiruohtas
Latinsk navn Rhodiola rosea
Familie Bergknappfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn/Bladfellende staude
Ytelsesevne 1
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet H + H
Frø - 10 stk
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende staude som blir ca 30 cm høy og vid. Unge blader og skudd kan spises rå eller kokes som spinat. Stilken kan kokes som asparges. Jordstengelen har lange tradisjoner som høyt skattet medisinplante.

Urtekildens Planteleksikon om Rosenrot

Konservering av rosenrot

Rosenrottinktur

Formering av rosenrot

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Overflatesåes på et solfylt sted på våren. Ikke la frøkompost tørke ut. 10°c er god spiretemperatur. Spirer normalt etter 2-4 uker.

Deling: Jordstenglen kan deles fra august til oktober..

Stiklinger: Stilkbasestiklinger tidlig på sommeren er lettest å få til. Mye underjordisk stengel og 8-10 cm overflatevekst.

Skadeinsekter og sykdommer på rosenrot

Apollosommerfugl - Parnassius apollo: Apollosommerfuglen forekommer i dalstrøkene i indre Telemark, i Hallingdal, Numedal og Gudbrandsdalen, samt enkelte steder i høyfjellet i Ål, Hol og Jotunheimen. Det finnes også nyere observasjoner fra indre Vest-Agder. Eggene legges enkeltvis og tilfeldig i terrenget, gjerne ganske langt fra næringsplanten. De overvintrer og klekker tidlig neste vår, og den nyklekte larven legger straks ut på leting etter egnede næringsplanter. Larvene lever av ulike arter i bergknappfamilien. I fjellet går den primært på rosenrot mens lavlandsformen foretrekker smørbukk og hvitbergknapp.