Blålusern/Alfalfa - Medicago sativa

Navn Blålusern/Alfalfa
Latinsk navn Medicago sativa
Familie Erteblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Inneholder saponiner og en saponinliknende substans som kan ødelegge røde blodceller ved inntak av veldig store mengder.
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende staude som blir opptil 1 meter. Velkjent for sin jordforbedrende egenskap og som spiselig frøspire. Unge skudd og blader har også stor verdi som grønnsak, med et høyt vitamin- og proteininnhold. Øverste 5 cm høstes, og planten tåler å bli beskjært ukentlig. De første skuddene kommer ganske tidlig på våren. Har en stor verdi i grønnsakshagen både ved at den tiltrekker seg fordelaktige insekter, og ved at den fremmer veksten på grønnsaker rundt seg på grunn av sine nitrogenfikserende egenskaper. Det er ikke alltid bakterien (rhizobium bakterien) den symbiotisk binder nitrogen med er tilstede i jordsmonnet der den vokser. Har svært dype røtter som kan strekke seg flere meter nedover. Bør beskjæres for å forlenge livslengde. Medicago sativa falcata (Gull lusern) har gule blomster, men skiller seg ellers ikke nevneverdig fra blålusern. Utvokste planter egner seg godt som dyrefor.

Urtekildens Planteleksikon om Blålusern

Formering av blålusern

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Såes direkte på vokseplass

Skadeinsekter og sykdommer på blålusern

Vandregulvinge - Colias croceus: Funnet noen få ganger i det sørøstlige Norge. Eggene legges helst på lusern og i mindre grad på tiriltunge. Larven er grønn med gul sidestripe og blir ca. 36 mm lang. Overvintringen skjer som larve, men arten klarer ikke vinteren hos oss.