Flere bilder av Engkarse
Engkarse

Engkarse - Cardamine pratensis

Navn Engkarse
Samisk navn Suorbmagoahti
Latinsk navn Cardamine pratensis
Familie Korsblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn staude
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø Kommer for salg

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Eviggrønn staude som blir ca 45 cm høy og 30 cm vid. Liker en fuktig og skyggefull plass. Blader og blomster kan spises rå. Bladene smaker ubehagelig sent på våren og bør helst høstes på vinteren. Unge blader og blomster kan høstes på våren. Engkarse har en ganske aromatisk smak og er svært rik på c-vitamin. Viltvoksende i hele Norge. På østlandet er den vanlig langs bekker og på andre fuktige steder. På vestlandet kan den dominere store engområder. Engkarse finnes også i fjellet i en mer kjøttfull utgave med få og store blomster.

Urtekildens Planteleksikon om Engkarse

Formering av engkarse

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø:God spiretemperatur ligger rundt 10°c

Deling: Del jordstengler forsiktig, de kan være noe skjøre. Vår og høst.

Avleggere: Større blader danner unge planter ved basen sin der de berører jorda, som kan separeres når det er tilstrekkelig rotdannelse.

Skadeinsekter og sykdommer på engkarse

Aurorasommerfugl - Anthocharis cardamines: Vanlig sør for Dovre. Larvene lever som plantespiser på engkarse og andre planter i korsblomstfamilien.