Hagetrøffel
Tuber borchii

Hagetrøfler som har vokst i tilknytning til eik og hassel i Italia. Hagetrøfler i Norge typisk mye mindre

Foto ©  Stefano Balestreri