Blågrå Østerssopp
Pleurotus ostreatus

Dyrket som primær saprofytt på tømmer

Dyrket som sekundær saprofytt på flis

Produksjon av gyte på papp fra stilkbase

Betydelig mycelutvikling allerede etter 3 dager

Hvit sporefarge med grå-lilla toner

Foto ©  Guren Efferus, Ann-Charlot Mobråten og Morten Pettersen