Piggsvinsopp
Hericium erinaceus

Piggsvinsopp vegetativt dyrket på petriskål

Korngyte av piggsvinsopp

Enkel gourmetsopp for nybegynnere. Her flusher den direkte fra gyte etter at CO2 nivåene er hevet