Flere bilder av Silkekjuke
Silkekjuke

Silkekjuke - Trametes versicolor

Navn Silkekjuke
Latinsk navn Trametes versicolor
Familie Polyporaceae
Sporefarge Hvit
Type råte Hvitråtesopp

Generelt om silkekjuke og dens varieteter

Kan opptre med et ganske stort spenn av utseender avhengig av varietet. Enzymene er en av de mest kraftige toksin ødeleggende agentene som er funnet i naturen. Vokser på det meste av døde løvtrær og fortrenger parasittsopper som honningsopper, blomkålsopp og vanlig svovelsopp.

Hvordan dyrke silkekjuke?

Kan innokuleres med sagflis-, treplugg- eller reipgyte på tømmer og stubber. Tømmeret som innokuleres må ikke ha bakkekontakt. Tømmeret bør også dekkes til av strie eller tepper og deretter plasseres skyggefullt.

Alternativt kan trepluggyte innpodes på tømmerbiter som legges i plastbøtter som fylles med sand. Settes skyggefyllt på et fuktig sted som eksempelvis under en drivhusbenk.

Stubber kan dyrkes med flere arter samtidig.

Sopp dannes fra seint på våren til seint på høsten når temperatursvingningene ligger mellom 10 og 30 grader