Flere bilder av Bringebær
Bringebær

Bringebær - Rubus idaeus

Navn Bringebær
Samisk navn Gahpermuorji, Gáiccamuorji, Lávet, Váran
Latinsk navn Rubus idaeus
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling x
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
'Autumn Bliss'
Leveres sommer 2017
Antall
'Glen Ample'
Antall
Utsolgt
'Tayberry'
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende busk som blir ca 2 meter høy. Beveger seg naturlig og ganske raskt via jordstengler hvorfra toårige greiner vokser. Holder seg også frisk og langt mer produktiv hvis den får bevege seg på denne måten fremfor å dyrkes stillestående på ett sted. Bringebær suger da ganske raskt opp endel næringsstoffer fra jorda som fører til at den blir langt mindre produktiv og til slutt dør av virussykdommer. 10 år er ca. levetid hvis den dyrkes stillestående. Det er ganske lett å kontrollere hvor du vil at bringebærplanten skal bevege seg, gjerne opp på lavtvoksende greiner, busker og stauder. Man holder da bærene oppe fra jorda og de dekkes bedre til for fugler. Man unngår da også i større grad gråskimmel. Bærer frukter fra seint i juni til november og til og med desember hvis vinteren er svært mild - avhengig av sort. De fleste sorter modner over flere uker. Sorter uten torner anbefales.

Bringebærblomster er den nest viktigste kilden til pollen for honningbier i Norge.

Urtekildens Planteleksikon om bringebær

Konservering av bringebær

Bringebær eddik
Bringebær syltetøy
Bringebærblad te

Formering av bringebær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Deling: Deling av rotskudd fra rotstengel. Svært enkel måte å formere bringebær på. Løft voksne planter i dvaleperioden og del rotstengel med minst ett rotskudd på hver del.

Stiklinger: Mykved, grønnved- og semimoden stilkling fra vår til midtsommer. Stikling settes opp ned. Hardvedstikling på vinteren. Rotstiklinger på vinteren som for pawpaw. Bladstiklinger fra midt- til seinsommer hvis du trenger mange stiklinger. Ta en frisk grein på 30-45 cm uten uutsprungne skudd. Kutt stiklinger på 2.5 cm, ca 1 cm over og under et bladskudd. Sett i rotmedium med en del torv og 1 del sand. Sett frostfritt med høy luftfuktighet. Danner røtter etter 6-8 uker.

Bringebær sorter

Bringebær som modner på sommeren:

Asker: Små bær med god smak. Svært vinterherdig og motstandsdyktig mot skottsyke (Norsk sort fra 1977).
Balder: Middels store bær med god smak. Store avlinger. Passer best i Sør-Norge (Norsk sort fra 1989).
Cascade Delight: Midtsesong. Ny sort med svært store og veldig faste og søte bær. God resistans mot rotråte. Tornefri.
Glen Ample: Midtsesong. Medium til store bær med svært god smak. Smuldrer lett i kaldere strøk. Hovedsort i Norge. Tornefri. (Skottland).
Glen Clova: Medium store bær med god smak. Modner over en lengre periode. Store avlinger. Tornefri.
Glen Doll: Midt-Seinsesong. Modner noen dager seinere enn 'Glen Ample'. Noe mindre bær en 'Glen Ample', men med likt avlingspotensiale. Tornefri.
Glen Fyne: Tidlig-/midtsesong. Ny sort som modner noen dager tidligere og er litt søtere på smak enn 'Glen Ample'. Også noe større avlinger enn 'Glen Ample', men lite kjent hvor resistent den er mot vanlige sykdommer. Tornefri.
Glen Garry: Svært store bær med svært god smak.
Glen Lyon: Tidlig sesong. Middels store syrlige bær som er lette å plukke, og som holder seg lenge. Tornefri.
Glen Magna: Svært store bær med svært god smak. Svært store avlinger.
Glen Moy: Tidlig sesong. Store bær med god smak. Store avlinger. Unge greiner kan bære bær på høsten. Tornefri.
Glen Prosen: Medium store bær med god smak. Store avlinger. Tornefri.
Glen Rosa: Medium store bær med god smak. Middels store avlinger. Lett å plukke. Fungerer bra i kaldere strøk. Tornefri.
Leo: Syrlige bær med god smak. Middels store avlinger. Sprer seg sakte i ung alder. Tåler næringsfattig jordsmonn godt.
Malling Admiral: Store bær med god smak. Store avlinger.
Malling Jewel: Store bær med god smak. Store avlinger som er lette å plukke. Tåler frost.
Malling Joy: Store bær med god litt syrlig smak. Svært store avlinger
Malling Minerva: Tidlig sesong. Har kanskje størst og jevnest avlinger blant tidlig sortene. Modner noen dager etter 'Glen Moy' og 1 uke før ' Glen Ample'. Tornefri
Malling Promise: Store bær med god smak. Store avlinger. Sprer seg sakte i ung alder. Tåler frost.
Octavia: Seinsesong. Store bær som modner i august og september.
Preussen: Middels store bær med god smak. Egner seg ikke til lagring eller frysing (Tysk sort fra 1919).
Stioria' E: Store bær med god smak. Velegnet til lagring. Ikke tornefri. (Norsk sort fra 1988).
Tulameen: Svært store bær med god smak. Svært store avlinger som er lette å plukke. Modner over en lang periode. Tornefri.
Valentina: Tidlig sesong. Aprikosfargede bær.
Veten: Middels store bær med god smak. Under middels store avlinger. Hovedsort i Norge frem til 2003 da 'Glen Ample' tok over. Foreldrene er 'Asker' og 'Loyd George' (Fra Kise i Hedmark, 1964). Utsatt for Skottsyke. Kan ha problemer med overvintring på øst- og vestlandet. Fin til konservering, mindre egnet rå. Ikke tornefri.

Bringebær som modner på høsten:

All Gold: Gul variant av Autumn Bliss. Ikke tornefri.
Autumn Bliss: Store bær med en mild smak. Lett å plukke. Store og jevne avlinger. Ikke tornefri (1987).
Fallgold: Store og gule bær med søt smak. Holder godt på smaken ved frysing. Svært hardfør. Tornefri.
Polka: Kraftig vekst og store avlinger. Store bær med god smak og kraftig skinn. Ny hovedsort i Europa som er lite utprøvd i Norge. Modner noen dager tidligere enn 'Autumn Bliss'. Tornefri.
Zeva: Svært store bær med svært god smak. Svært store avlinger. Tornefri.

Kryssninger: Loganbær - Rubus x loganobaccus. Kryssning mellom bringebær og bjørnebær
                      Boysenbær - Kryssning mellom bringebær, bjørnebær og loganbær.
                      Sunberry - Kryssning mellom rubus ursinun og bringebærkultivaren 'Malling Jewel'
                      Tayberry - Kryssning mellom bringebær og bjørnebær. 'Buckingham Tayberry' er uten torner.