Flere bilder av Maitake, Korallkjuke
Maitake, Korallkjuke

Maitake, Korallkjuke - Grifola frondosa

.
Navn Maitake, Korallkjuke
Latinsk navn Grifola frondosa
Familie Meripilaceae
Sporefarge Hvit
Type råte Hvit rot- og rotstumpråte
Koralkjuke mycel på plugg
Antall
Utsolgt

Generelt om korallkjuke og dens varieteter

En stor og myk kjuke med unikt næringsinnhold, særlig med tanke på det ekstremt høye innholdet av D-vitaminer. Går igjennom flere stadier der den skifter utseende dramatisk. Den vokser på død og døende rot og rotstumper av særlig eik, alm, lønn og bøk. Kan i sjeldne tilfeller finnes på furu. Vanligst på gammel eik i Norge. Mulig varieteter kan opptre endofytisk, siden de kan vokse på helt tilsynelatende friske trær. Varieteten som her selges på plugg er best egnet på eik.

Hvordan dyrke korallkjuke?

Gyte laget på oreflis eller treplugger fungerer bra. Innpodes på stubber eller tømmer som graves ned i jorda. Gir massive avlinger.

På større stubber kan man ikke forvente avling før 3-5 år etter innokulering. Stubbene trenger ikke være helt ferske. Maitake er kjent for å opptre som parasitt på trær som allerede er angrepet av sopp. Stubben bør innokuleres helt nede ved bakken.

Maitake pleier å danne sopplegemer med ganske stor regelmessighet på høsten, innen en 14 dagers periode med mindre det er tørke. Dette er typisk i september eller oktober når temperatursvingningene ligger mellom 7 og 20 grader.

Fremgangsmåte for å dyrke sopp med plugg finnes i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'