Flere bilder av Bred dunkjevle
Bred dunkjevle

Bred dunkjevle - Typha latifolia

Navn Bred dunkjevle
Latinsk navn Typha latifolia
Familie Dunkjevleslekta
Herdighetssone
Frøbehandling Id
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Vannlevende staude som blir opptil 2.5 meter høy og 3 meter vid. Vokser best i noe grunt vann som er 40 cm og dypere. Nok en viktig urfolkplante. Rotstenglene er svært rike på karbohydrater. Flere av plantens deler kan benyttet som grønnsak. Den viktigste grønnsaken er kanskje kjernen av skuddene. Disse høstes fra seint på våren til midtsommeren når planten har nådd ca halv størrelse, eller rett etter at blomsterstilkene kommer til syne. Skuddene er som regel lett å dra løs fra rotstenglene og det er lett å pelle av de fiberrike ytre bladene for å komme til den sprøe kjernen på ca 20-30 cm. Disse kan spises rå, kokt, wooket eller grillet. Rå skudd kan irritere halsen. Pollenet kan brukes som et proteinrikt mel. Det kan utvinnes olje fra frøene. Planten har også en rekke andre anvendelsesområder og er en viktig medisinplante. Svært lik smal dunkjevle men den har han- og hun blomsterskudd som sitter separert på blomsterstilken. Bladtuppene er heller ikke høyere enn hanblomstene hos smal dunkjevle.

Formering av bred dunkjevle

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Overflateså og la stå i 3 cm med vann. Øk dybden i vannet ettersom planten utvikler seg. Kan lagres tørt i kjøleskap.

Deling: Deling av enkeltskudd når skuddene er 10-30 cm lange, hvert skudd trenger litt rot.