Flere bilder av Martagonlilje
Martagonlilje

Martagonlilje - Lilium martagon

Navn Martagonlilje, kranslilje, krøllilje
Latinsk navn Lilium martagon
Familie Liljefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS8+KS8+VS8
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Martagonlilje - løker
Leveres september/oktober 2017
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Staude som blir ca 120 cm høy og 30 cm vid. Jordløken som kan bli veldig stor og rik på stivelse kan tilberedes og spises som poteter. Vokser best i litt skyggefull løvskog, på moldrik og kalkholdig jord. Det finnes både hvite og røde martagonliljer. Blomstrer i juni-august. Tar hele 7-8 år fra frø før den danner blomster. Samme plante har både hun- og hanblomster som bestøves av sommerfugler.

Formering av Martagonlilje

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Frø bør tørke på stenglene og kan såes samme høst. Det tar to år fra de første spirene viser seg og hele seks år til før de blomstrer. Unge frøplanter må stå kjølig og skyggefullt og gjødles jevnlig.

Deling: Deling av løker rett etter at planten har visnet ned. Kan da plantes direkte på voksested. Liljeløken består av myke skjell som kan dras av løken tidlig på høsten. Hvis disse lagres i fuktig torv på et varmt og mørkt sted så produserer de småløker som kan dyrkes videre i veksthus til de er store nok til å plantes ut.

Skadeinsekter på martagonlilje

Liljebille - Lilioceris lilii: Biller og larver spiser blader, stilk, knopper og blomster. Martagonliljer er spesielt utsatt i liljefamilien. Er en betydelig skadegjører som har utryddet viltvoksende liljearter og redusert sortsmangfoldet.