Flere bilder av Japansk valnøtt
Japansk valnøtt

Japansk valnøtt - Juglans sieboldiana (Juglans ailanthifolia)

Navn Japansk valnøtt
Latinsk navn Juglans sieboldiana, Juglans ailanthifolia
Familie Valnøttfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS
Japansk Vanøtt - `Oslo Botaniske`
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre med opprinnelse fra Japan som blir opptil 20 meter høyt og 15 meter vidt. Et av de beste ukjente nøttetrærne med stort potensiale. Vokser fortere og er langt mer frostherdig en vanlig valnøtt - men bærer nøtter med like store kvaliteter ellers. Plages ikke av skadedyr. Bærer normalt nøtter etter 6-8 år fra frø, men kan gi nøtter allerede etter 3 år. Japansk valnøtt må plantes ut i ung alder siden den har pålerøtter som tåler rotforstyrrelser dårlig. Må beskyttes mot vind. Liker litt basisk jord.

Formering av japansk valnøtt

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Kan lagres i kjøleskap i lukket plastikkpose i ca 1 år. Trenger litt fukt for å ikke tørke ut. Beskytt mot gnagere og fugler.

Japansk valnøtt sorter

Oslo Botaniske: Frøplanter av trærne fra 1971 som står i Oslo Botaniske Hage

Beskjæring av japansk valnøtt

Utvikler narturlig en rund krone med store tunge greiner. Beskjæres fra midtsommer til tidlig vinter. Aldri på seinvinteren eller våren fordi den blør mye. Trenes som en standard sentral leder i ung alder. Det er viktig at sideskudd fra hovedstammen fjernes i ung alder for å unngå hulrom og andre stammedeformasjoner. Etablerte trær beskjæres minimalt. Hvis en skadet grein må fjernes er det svært viktig at greinkragen beholdes intakt.

Skadeinsekter og sykdommer på japansk valnøtt

Valnøttgallmidd - Aceria tristriata: Forårsaker avlange gulgrønne opphøyninger på bladenes overside. Bladundersiden får gråaktige fordypninger. Angrep har lite å si for treets utvikling.

Valnøttbakteriose - Xanthomonas aboricola v.juglandis: Kan oppstå ved fuktige og varme somre. Av valnøttartene er J. regia mest utsatt. Japansk valnøtt og hjertenøtt er mindre utsatt. Smørvalnøtt og svartvalnøtt er resistente. Infeksjon viser seg først som svarte flekker på hanrakler og yngre blader. Blader blir senere smittekilde for frukter og skudd. Frukter som infiseres tidlig faller ofte av. Andre frukter blir hengende, men utvikler ikke nøttekjerne.

Valnøttsvartflekk - Ophiognomonia leptostyla (Gnomonia leptostyla): Kan oppstå ved fuktige somre. Forårsaker mørkebrune flekker på bladene og avlange flekker på fruktene. Ved alvorligere angrep når soppen nøttekjernene som blir gråsvarte, og trærne blir nær bladløse allerede i august. Ufarlig for trærne med mindre det gjentar seg år etter år. Svartvalnøtt mest utsatt, noen sorter av valnøtt (J. regia) er utsatt. Smørvalnøtt, japansk valnøtt, hjertevalnøtt og de fleste sorter av vanlig valnøtt (J. regia) er mindre utsatt.

Angrep kan forebygges ved å samle inn visent løv.