Flere bilder av Gyvel
Gyvel

Gyvel - Cytisus scoparius

Navn Gyvel
Latinsk navn Cytisus scoparius
Familie Erteblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling SC
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Giftig, men nært null innhold av giftstoffer
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Nitrogenfikserende og eviggrønn busk opptil 2.5 meter høy og 1 meter vid. Når raskt full størrelse, og er svært velegnet i startfasen av en skoghage - der den etterhvert dør ut når andre vekster kaster for mye skygge. Den er relativt kortlevd (15 år). Fungerer godt som en vindherdig hekk. Trivs best på sandholdig jord, liker seg dårlig i myrlendte strøk selv om den tåler endel surhet. Tiltross for det beskjedne bladverket så trenger den endel vann og kan tørke ut, men er ellers svært lett å dyrke. Finnes viltvoksende flere steder i Sør-Norge.

Urtekildens Planteleksikon om Gyvel

Formering av gyvel

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Pott om frøplanter raskt siden de tåler rotforstyrrelser dårlig, svært dårlig etter at de er 20 cm høye. Kan plantes ut på seinsommeren, blomstrer normalt andre sommer. Frøene kan lagres i lang tid i kjøleskap.

Stiklinger: Semimodne stiklinger med eller uten hæl på seinsommeren eller tidlig høst. Settes i svært veldrenert rotmedium eller rockwool. For mye vann leder til rotråte. Danner røtter etter 2-6 måneder, rothormonveske fremskynder rotdannelse.