Flere bilder av Lind
Lind

Lind - Tilia cordata

Navn Lind, Småbladlind
Samisk navn Ninnamuorra
Latinsk navn Tilia cordata
Familie Lindefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS13 + KS26
Ektotrof Rødnende fluesopp - Amanita rubescens, Ruterørsopp - Xerocomus chrysenteron, Sort trompetsopp - Craterellus cornucopioides, Broket kremle - Russula cyanoxantha
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Hvis blomstene som benyttes til å lage te er for gamle, så kan de produsere symptomer på narkotisk forgiftning
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø - 15 stk
Lind: 50-100 cm
Leveres høsten 2017
Antall

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre som blir opptil 40 meter høyt og 12 meter vidt. Vokser 8 meter på 10 år. Ikke frostskjørt. Unge blader er spiselige rå, og har en mild smak som fungerer som en fin basis i salat og pesto. Treet danner nye skudd og blader gjennom hele vekssesongen slik at blader kan høstes gjennom hele sesongen. Blader som vokser i skygge er mer møre. Bladene er høyt skattet av kuer og kan tørkes på samme måte som høy for vinterbruk. Bladene har også et høyt mineralinnhold som fungerer svært gjødslende og syrereduserende på jorda ved bladavfall. Bladene er også en matkilde for en rekke arter sommerfugllarver. Siden det er ønskelig å benytte lind en bladavling er det ikke ønskelig å la det vokse til sin fulle størrelse, og lind kan fint beskjæres regelmessig etter 6-8 års vekst. Den bør ikke beskjæres oftere enn hvert fjerde år. Beskjæres på vinteren. Treverket kan benyttes til ved eller til å dyrke sopp på. Treet kan også styves på 5-10 års basis og er derfor svært nyttig å samplante med fruktbærende klatrere som har en tendens til å klatre for høyt (Eksempelvis kattebusker), som kan styves med samme regelmessighet. Bakdelen er at treet ikke blomstrer, og derav faller muligheten for å lage lindeblomst te bort. Et lindetre som ikke beskjæres vokser seg stort og kaster mye skygge. Innsamling av blomster bør gjøres noe varsomt så greinene ikke skades.

Sirup fra treet er spiselig på samme måte som lønnesirup. Tradisjonelt er det bast til bastetau fra lind som har spilt stor rolle her til lands. Veldig god bie plante. Den er en god vindbryter/hekk. Blir ofte brukt i parker og alleer siden det kan bli svært gammelt, tåler veisalting, forurensing og beskjæring. Vokser sakte i dyp skygge. Finnes viltvoksende opptil Dovre og er hovedsaklig beplantet lenger nord. Var mer vanlig her til lands for 5-6000 år siden da klimaet var gunstigere, og særlig på østlandet har det blitt påvist store lindeskoger. Krever mye varme på sommeren for å trives. Kan nå alder på over 1000 år.

Formering av lind

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Kan bruke hele 8 år på å spire hvis det har blitt lagret for lenge. Ferske frø spirer normalt første sesong etter stratifisering.

Deling: Kan i noen tilfeller produsere rotskudd. Rotskudd kan deles med så mye rot som mulig i dvaleperioden.

Avleggere: Enkle avleggere på våren ved bladutspring. Tar 1-3 år.

Poding: Flisspiring. Kan benyttes som rotstokk.

Beskjæring av lind

Siden det er ønskelig å benytte lind som en bladavling er det ikke ønskelig å la det vokse til sin fulle størrelse, og lind kan fint beskjæres regelmessig etter 6-8 års vekst. Den bør ikke beskjæres oftere enn hvert fjerde år. Beskjæres på vinteren. Treet kan også styves på 5-10 års basis og er derfor svært nyttig å samplante med fruktbærende klatrere som har en tendens til å klatre for høyt (Eksempelvis kattebusker), som kan styves med samme regelmessighet.